ஹாட் டாக் புதிய சமையல் உயரத்திற்கு உயர்கிறது

வேகாஸ் ஸ்ட்ரிப் நாய் பிளானட் ஹாலிவுட் ஹோட்டல்-கேசினோவில் உள்ள பிங்க்ஸ் ஹாட் டாக்ஸில் 3667 S. லாஸ் வேகாஸ் Blvd இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை லாஸ் வேகாஸில். பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல்வேகாஸ் ஸ்ட்ரிப் நாய் பிளானட் ஹாலிவுட் ஹோட்டல்-கேசினோவில் உள்ள பிங்க்ஸ் ஹாட் டாக்ஸில் 3667 S. லாஸ் வேகாஸ் Blvd இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை லாஸ் வேகாஸில். பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் டிஜுவானா நாய் 3545 S. Las Vegas Blvd இல் உள்ள Linq இல் உள்ள Haute Doggery இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை லாஸ் வேகாஸில். பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் வேகாஸ் ஸ்ட்ரிப் நாய் பிளானட் ஹாலிவுட் ஹோட்டல்-கேசினோவில் உள்ள பிங்க்ஸ் ஹாட் டாக்ஸில் 3667 S. லாஸ் வேகாஸ் Blvd இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை லாஸ் வேகாஸில். பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் பிளானட் ஹாலிவுட் நாய் 3667 S. லாஸ் வேகாஸ் Blvd இல் உள்ள பிளானட் ஹாலிவுட் ஹோட்டல்-கேசினோவில் பிங்க்ஸ் ஹாட் டாக்ஸில் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை லாஸ் வேகாஸில். பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் லாஸ் வேகாஸில் உள்ள 4480 பாரடைஸ் சாலையில் உள்ள டாக் ஹவுஸில் டவுன்டவுன் நாய் ஜூன் 24, 2016 அன்று காட்டப்பட்டுள்ளது. பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் லாஸ் வேகாஸில் உள்ள 4480 பாரடைஸ் சாலையில் உள்ள டாக் ஹவுஸில் டவுன்டவுன் நாய் ஜூன் 24, 2016 அன்று காட்டப்பட்டுள்ளது. பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் சூ காலி லாஸ் வேகாஸில் உள்ள 4480 பாரடைஸ் சாலையில் உள்ள நாய் ஹவுஸில் ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை காட்டப்பட்டுள்ளது. பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் ஸ்காட் பாவோலி லாஸ் வேகாஸில் உள்ள 4480 பாரடைஸ் சாலையில் உள்ள நாய் ஹவுஸில் ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை காட்டப்பட்டுள்ளது. பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் ஸ்காட் பாவோலி லாஸ் வேகாஸில் உள்ள 4480 பாரடைஸ் சாலையில் உள்ள நாய் ஹவுஸில் ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை காட்டப்பட்டுள்ளது. பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் சூ காலி லாஸ் வேகாஸில் உள்ள 4480 பாரடைஸ் சாலையில் உள்ள நாய் ஹவுஸில் ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை காட்டப்பட்டுள்ளது. பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் பிளானட் ஹாலிவுட் நாய் 3667 S. லாஸ் வேகாஸ் Blvd இல் உள்ள பிளானட் ஹாலிவுட் ஹோட்டல்-கேசினோவில் பிங்க்ஸ் ஹாட் டாக்ஸில் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை லாஸ் வேகாஸில். பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் 3667 S. லாஸ் வேகாஸ் Blvd இல் பிளானட் ஹாலிவுட் ஹோட்டல்-கேசினோவில் பிங்க்ஸ் ஹாட் டாக்ஸில் காரமான மொஜாவே நாய் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை லாஸ் வேகாஸில். பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் 3667 S. லாஸ் வேகாஸ் Blvd இல் பிளானட் ஹாலிவுட் ஹோட்டல்-கேசினோவில் பிங்க்ஸ் ஹாட் டாக்ஸில் காரமான மொஜாவே நாய் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை லாஸ் வேகாஸில். பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் ரைசிங் சன் 3545 எஸ். ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை லாஸ் வேகாஸில். பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் டிஜுவானா நாய் 3545 S. Las Vegas Blvd இல் உள்ள Linq இல் உள்ள Haute Doggery இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை லாஸ் வேகாஸில். பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் 3545 S. Las Vegas Blvd இல் உள்ள Linq இல் உள்ள Haute Doggery இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை லாஸ் வேகாஸில். பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் 3545 S. Las Vegas Blvd இல் உள்ள Linq இல் உள்ள Haute Doggery இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை லாஸ் வேகாஸில். பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் ரைசிங் சன் 3545 எஸ். ஜூன் 24, 2016 வெள்ளிக்கிழமை லாஸ் வேகாஸில். பில் ஹியூஸ்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல்

நூற்று ஐம்பது மில்லியன் மக்கள் அனைவரும் தவறாக இருக்க முடியாது.

சரி, ஒருவேளை 150 மில்லியன் அல்ல, ஏனென்றால் நாங்கள் இங்கு ஹாட் டாக் பேசுகிறோம், ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவற்றை சாப்பிடுவது மிகவும் எளிது. தேசிய ஹாட் டாக் மற்றும் சாஸேஜ் கவுன்சிலின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்காவின் பிடித்தமான டியூப் ஸ்டீக்குகள் ஜூலை நான்காம் திங்கள் அன்று அமெரிக்காவில் நுகரப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது - லாஸ் ஏஞ்சல்ஸிலிருந்து வாஷிங்டன் டி.சி வரை ஐந்து முறை அடைய போதுமானது.

ஹாட் டாக்ஸுடனான உங்கள் சமீபத்திய அனுபவம் நீங்கள் குளிர்சாதனப்பெட்டியில் இருந்து வெளியே எடுக்கும் தொகுப்பிற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தால், விஷயங்கள் மாறியிருப்பதை அறிந்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படலாம். ஒன்று, லாஸ் வேகாஸில் ஒப்பீட்டளவில் மலிவான நாய்கள் இன்னும் உள்ளன (தெற்குப் புள்ளியில் $ 1.25 ஹாட் டாக்ஸ் கொண்ட ஒரு வண்டி உள்ளது, மற்றும் ஆர்லியன்ஸ் தினமும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பீர் சமைத்த $ 1.50 ஹாட் டாக் கொண்ட ஒரு வண்டி உள்ளது), அந்த 99- சென்ட் அரை பவுண்டர்கள் நகரின் சூப்பர் பேர்கேன் பஃபேக்களின் வழியில் சென்றன. நாட்டின் பல ஹாட் டாக் பிரியர்களுக்கு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸை தளமாகக் கொண்ட பிளானட் ஹாலிவுட்டின் பிங்க்ஸில், டாப்பிங்குகள் மற்றும் எத்தனை ஹாட் டாக்ஸ் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளன என்பதைப் பொறுத்து அவை $ 4.50 முதல் $ 9 வரை இருக்கும்; பாரடைஸ் சாலையில் உள்ள நாய் ஹவுஸில் அவர்கள் $ 7; தி லிங்கில் உள்ள ஹாட் டோஜரியில் அவர்கள் $ 4.49 முதல் $ 10.99 வரை; மற்றும் பீஸ்ஸா ஃபோர்டேவில் அவர்கள் ஹென்டர்சனில் உள்ள சன்செட் ஸ்டேஷனில் $ 4.25, ஹார்ட் ராக் ஹோட்டலில் $ 4.75 (டி-மொபைல் அரங்கில் பிஸ்ஸா ஃபோர்ட்டும் உள்ளது).ஆனால் அதிக விலைகளுடன் தரம் அதிகரித்துள்ளது, குறைந்தபட்சம் சில சந்தர்ப்பங்களில். டாக் ஹவுஸின் பிராண்ட் அம்பாசிடரும் சமையல் குழு உறுப்பினருமான ஆடம் கெர்ட்லர் கூறுகையில், சமையல் பரிணாம வளர்ச்சியுடன், தயாரிப்பாளர்கள் பெரும்பாலும் ஹாட் டாக் போன்ற கீழ் சந்தை பொருட்களை கூட பார்க்க ஆரம்பித்தனர், இது பெரும்பாலும் பாரம்பரியமாக ஸ்கிராப் மற்றும் துணை தயாரிப்புகளால் செய்யப்பட்டது, மற்றும் ஒருவேளை, நாம் அவற்றை முடிந்தவரை மலிவானதாக மாற்ற வேண்டியதில்லை.

நாய் ஹவுஸின் ஹாட் டாக்ஸ் உணவு நெட்வொர்க்கின் நான் உருவாக்கிய சிறந்த விஷயத்திற்காக அவர் உருவாக்கியதில் இருந்து உருவானது என்று கெர்ட்லர் கூறினார். அந்த பாஸ்ட்ராமி நாய் கொழுப்பு தொப்பி மற்றும் கருப்பு மிளகு மற்றும் பூண்டு உட்பட ஒரு முழு ப்ரிஸ்கெட்டை உள்ளடக்கியது. உத்தியோகபூர்வ நாய் ஹாஸ் செய்முறையில், கலிபோர்னியாவில் சிறிய வசதிகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் நாய்களுடன் வளைகுடா இலை, கொத்தமல்லி, மசி, மிளகு மற்றும் புதிய பூண்டு போன்ற கிழக்கு கடற்கரை மசாலாப் பொருட்களும் உள்ளன.

மற்ற சமையல்காரர்கள் தங்கள் உணவகங்களுக்கான பாரம்பரிய பிராண்டுகளுக்கு திரும்பியுள்ளனர். மிஸ்மோ ஃபெராரோ, பீஸ்ஸா ஃபோர்டே உரிமையாளர், சைராகுஸ், என்.ஒய், ஹாஃப்மேன் ஹாட் டாக்ஸுக்கு சேவை செய்யத் தேர்ந்தெடுத்தார்.

இது சொந்த ஊருக்கு வருகிறது, ஃபெராரோ கூறினார், மற்றும் சைராகஸ் அவரது பெற்றோரின் சொந்த ஊர்; 1879 ஆம் ஆண்டில் பிராண்ட் அங்கு நிறுவப்பட்டது. நாங்கள் பீஸ்ஸா கடைகளுக்கு (பாரடைஸ் சாலையில் உள்ள ஃபெராரோ உணவகம் & ஒயின் பாரில் இருந்து) பீஸ்ஸா மற்றும் ஹாட் டாக்ஸ் போன்ற பொருட்களுடன் சென்றபோது, ​​என் அப்பா சொன்னார், 'நாங்கள் ஏன் பார்க்கவில்லை ஹாஃப்மேன் ஹாட் டாக்ஸை இங்கே வெளியேற்றலாம்; தயாரிப்பில் மேற்கு கடற்கரையில் நாங்கள் மட்டுமே இருப்போம். ’ஹாஃப்மேன் பிராண்டை எடுத்துச் செல்ல லாஸ் வேகாஸில் எங்களிடம் தனித்தன்மை உள்ளது.

மேலும் இது கடைகளுக்கு ஒரு டிரா என்று கூறினார்.

ஹாஃப்மேன் தயாரிப்பை நாங்கள் எடுத்துச் செல்வதால் உண்மையில் பயணம் செய்த மக்களை நாங்கள் பெறுகிறோம், அதில் செயற்கை சுவைகள் அல்லது நிறங்கள் இல்லை என்று குறிப்பிட்டார். ஃபெராரோ அவர்கள் ஹாட் டாக்ஸ் சில்லறை விற்பதற்கான கோரிக்கைகளைப் பெறுவதாகக் கூறினார், ஆனால் அதற்காக இன்னும் அமைக்கப்படவில்லை. அவர்கள் ஹோஃப்மேனின் பாரம்பரிய ஜெர்மன் ஹாட் டாக் எடுத்துச் செல்கின்றனர், இது வியல், பன்றி இறைச்சி மற்றும் மாட்டிறைச்சி ஆகியவற்றின் கலவையாகும்; தி ஸ்னாப்பி, இது நிறுவனத்தை பிரபலமாக்கியது மற்றும் வியல், பன்றி இறைச்சி மற்றும் முட்டை வெள்ளை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது; அனைத்து மாட்டிறைச்சி; ஒரு செடார் அடைத்த ஃபிராங்க்; மற்றும் சில தொத்திறைச்சிகள். டி-மொபைல் அரங்கில், அவர்கள் ஹாஃப்மேன் வரி கைவரிசைகளை விற்கிறார்கள், இதில் பிரியோச் ரோல்ஸ் இடம்பெறுகிறது.

பிளாக் 16 ஹாஸ்பிடாலிட்டியின் நிர்வாக சமையல்காரர் அந்தோனி மெய்டன்பாவர், தி லிங்கில் ஒரு ஹாட் டாக் உணவகத்தைத் திறப்பது பற்றி தனது நிறுவனத்தை அணுகியபோது, ​​அவர் எருமையில் பிறந்து வளர்ந்தவர் என்பதால் அவர் எருமையிலிருந்து சாஹ்லனின் ஹாட் டாக்ஸைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்தார். சாஃப்லன் ஹாஃப்மேனை விட சுமார் 10 ஆண்டுகள் நீளமானது.

அவை தீயில் சமைக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை மிருதுவான மற்றும் மிருதுவான மற்றும் தங்க பழுப்பு நிறத்தைப் பெறுகின்றன, இது ஹாட் டாக் க்கு இது மிகவும் சிறந்த சுவையை சேர்க்கிறது, என்றார். மேற்கு நியூயார்க் பகுதியிலிருந்து வரும் நபர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம், அவர்கள் சாஹ்லனின் ஹாட் டாக் என்று அவர்கள் பார்க்கிறார்கள், மேலும் அவர்கள் மிகவும் உற்சாகமடைகிறார்கள்.

பிங்க்ஸ், மற்றொரு பிளாக் 16 ஹாஸ்பிடாலிட்டி உணவகம், ஹாஃபிக்கு சேவை செய்கிறது, இது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் 85 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தயாரிக்கப்படுகிறது.

எங்களுக்கு முக்கியமானது இயற்கை உறை, மீடன்பாவர் கூறினார்.

பல சந்தர்ப்பங்களில், கடுகு, வெங்காயம் அல்லது - கொடூரமான பழைய பால்பார்க் பிடித்தங்களிலிருந்து ஹாட் டாக் டாப்பிங்குகளும் உருவாகியுள்ளன! - கெட்ச்அப். பீஸ்ஸா கோட்டைகள் மிகவும் பழைய பள்ளி அணுகுமுறையை எடுக்கின்றன.

எங்களிடம் ஒரு கான்டிமென்ட் பார் உள்ளது, ஃபெராரோ கூறினார். அவர்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் முதலிடம் கொடுக்கிறோம். இது விளையாட்டு மிளகுத்தூள் மற்றும் தக்காளியை உள்ளடக்கியது, இது அவர்களின் சிகாகோ நாயை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது, இவற்றின் டாப்பிங்ஸ் பாரம்பரியமாக மஞ்சள் கடுகு, நியான்-பச்சை வாசனை, நறுக்கிய வெங்காயம், ஒரு ஊறுகாய் மற்றும் ஒரு உப்பு கோதுமை, ஒரு பாப்பி-விதை ரொட்டி.

ஆனால் மற்ற ஹாட் டாக் மூட்டுகளுக்கு, டாப்பிங்ஸ் மிகவும் தீவிரமானது, மற்றும் பல சந்தர்ப்பங்களில் குறைவான பாரம்பரியமானது. சாட்சி பிங்க்ஸ் வேகாஸ் ஸ்ட்ரிப் நாய், மிளகாய், குவாக்கமோல், ஜலாபெனோஸ், அமெரிக்கன் சீஸ், கடுகு மற்றும் வெங்காயத்துடன் ஒரு ரொட்டியில் இரண்டு நாய்கள்; ஹாட் டோஜரியின் தி ரைசிங் சன், மிருதுவான யாம், நோரி ஃபுரிகேக், டெரியாகி மெருகூட்டல், காரமான மயோ மற்றும் டெம்புரா வெண்ணெய்; அல்லது நாய் ஹவுஸ் சூ காலி, காட்டு அருகுலா, காரமான துளசி அயோலி, மிருதுவான வெங்காயம், வெண்ணெய் மற்றும் தக்காளி.

லாஸ் வேகாஸின் காஸ்மோபாலிட்டனில் ஹோல்ஸ்டீன் ஷேக்ஸ் அண்ட் பன்ஸின் ஹாட் டாக் பதிப்பு ஹாட் டோஜரி, மீடன்பாவர் கூறினார். நாங்கள் அந்த வகையான யோசனையை, பர்கர்களுடன் வேடிக்கையான, விளையாட்டுத்தனமான டாப்பிங்குகளை எடுத்து, ஹாட் டாக் பிராண்டுடன் செய்கிறோம்.

ஹாம்பர்கர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செய்தது போலவே ஹாட் டாக் உருவானது என்று அவர் நினைக்கிறார்.

பொருளாதாரம் கடினமாக இருந்தபோது, ​​மக்கள் வெளியே சென்று அந்த விலையுயர்ந்த ஸ்டீக்ஸை சாப்பிடவில்லை, மீடன்பாவர் கூறினார். நாங்கள் ஒரு நிறுவனமாக அந்த போக்கைப் புரிந்துகொண்டோம், அதனால்தான் எங்களிடம் குழுவில் பர்கர்கள், ஹாட் டாக் மற்றும் பீஸ்ஸா உள்ளது.

மேலும், அனைத்து விஷயங்களும் உறவினர் என்று கெர்ட்லர் கூறினார்.

எளிமையான உணவுகளுக்குள் இன்னும் நிறைய செஃபெரி இருக்கிறது, இது மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய விஷயம் என்று அவர் கூறினார். நீங்கள் ஒரு சிறந்த ஹாம்பர்கரைச் செய்யலாம் - அதை $ 25 ஹாம்பர்கர் என்று அழைக்கவும் - இது ஒரு நல்ல ஸ்டீக்கிற்கு $ 80 ஐ விட ஒப்பீட்டளவில் விலை அதிகம். உங்கள் டாலர் நீண்ட தூரம் செல்லும்.